Gevolgen van vallen

We kunnen 3 soorten gevolgen van vallen onderscheiden namelijk lichamelijke, psychosociale en financiële gevolgen. Hieronder worden ze éen voor éen besproken.

Lichamelijke gevolgen

Bij meer dan de helft van de ouderen die vallen, leidt een valpartij tot een lichamelijk letsel. Meestal gaat het om een klein letsel zoals verstuikingensnijwonden of kneuzingen. Soms zijn de gevolgen ernstiger, met breuken tot gevolg of letsels aan de milt, lever of andere weke delen en letsels aan het hoofd.

Zware valpartijen kunnen bovendien leiden tot blijvende invaliditeit of zelfs overlijden. 1 op de 3 ouderen met een gebroken heup sterft binnen het jaar, en dat toegenomen sterfterisico blijft behouden tot 10 à 15 jaar na de breuk.

Mannen kennen op elke leeftijd een hoger aantal fatale valpartijen dan vrouwen ondanks het feit dat vrouwen vaker vallen. Dit komt omdat bij mannen meer bijkomende ziektebeelden aanwezig zijn dan bij vrouwen van dezelfde leeftijd. Hetzelfde geldt voor de heupbreuken: bij vrouwen komen meer heupbreuken voor, maar mannen sterven vaker ten gevolge van een heupbreuk dan vrouwen.

Psychosociale gevolgen

Heel wat ouderen zijn bang om te vallen, ook ouderen die nog niet eerder gevallen zijn. Door die valangst komt de oudere vaak in een vicieuze cirkel terecht: men gaat minder bewegen, waardoor de spierkracht en het evenwicht afneemt en de kans op vallen toeneemt.

Valangst heeft ook een grote impact op het sociale leven en de levenskwaliteit: wie minder vaak buiten komt, neemt ook minder deel aan sociale gebeurtenissen. Sommige ouderen raken daardoor volledig geïsoleerd, vereenzamen of worden depressief.

Psychosociale gevolgen

Heel wat ouderen zijn bang om te vallen, ook ouderen die nog niet eerder gevallen zijn. Door die valangst komt de oudere vaak in een vicieuze cirkel terecht: men gaat minder bewegen, waardoor de spierkracht en het evenwicht afneemt en de kans op vallen toeneemt.

Valangst heeft ook een grote impact op het sociale leven en de levenskwaliteit: wie minder vaak buiten komt, neemt ook minder deel aan sociale gebeurtenissen. Sommige ouderen raken daardoor volledig geïsoleerd, vereenzamen of worden depressief.

Financiële gevolgen

Naast fysieke en sociale gevolgen zorgt een valincident voor een forse toename van de kosten. Zo neemt een ziekenhuisopname ten gevolge van een val 6 maal toe vanaf de leeftijd van 65 jaar en hebben ouderen die gevallen zijn 2 tot 3 maal meer kans om opgenomen te worden in een woonzorgcentrum. 

Zorgkosten kunnen snel oplopen, zowel voor jezelf als voor de maatschappij. Een voorbeeld: de extra kosten voor een gebroken heup, inclusief de twaalf maanden nazorg, worden geschat op gemiddeld €11.500 per patiënt. Met zo’n 15.000-tal heupbreuken per jaar loopt dat cijfer gigantisch hoog op voor ons land: in 2010 bedroeg de totale kostprijs voor België 308 miljoen euro. 

Eventuele invaliditeit kan bovendien een verlies van inkomen betekenen, of jou dwingen de woning aan te passen. Daarnaast leiden ook valincidenten zonder fysiek letsel, tot een toegenomen gebruik van gezondheidszorg en daarmee gepaarde kosten.